Животни трошоци на студентите во Германија

Било каде да сакате да студирате во Германија, важно е да бидете свесни за трошоците и поврзаните такси за студии пред да аплицирате. Во споредба со другите европски земји, трошоците за живот во Германија за студентите се многу разумни. Во просек, студентите во Германија трошат околу 850 евра месечно за животни трошоци. Најголем трошок е за – купнината.