Едногодишен курс по англиски jaзик

Едногодишен курс
по англиски jaзик

За кого?

Годишните курсеви по англиски јазик се наменети за сите оние кои сакаат да го научат англискиот јазик и за оние кои би сакале да студираат на англиски јазик на некои од европските факултети. Курсевите се акредитирани од страна на Министерството за образование, наука и спорт на Република Словенија.

Кои курсеви нудиме?

Ви нудиме 1-годишен интензивен курс од 500 часа:

Град Љубљана
Рокови Групата се уште се формира
Часови 500
Распоред 2-3x неделно / 2 часа
Цена 2.500 EUR

Љубљана

Рокови Групата се уште се формира
Часови 500
Распоред 2-3x неделно / 2 часа
Цена 2.500 EUR

Jaзична програма

Програмата на курсевите опфаќа изучуванье на граматика, фонетика, стекнуванье на вештини за читанье, слушанье, пишуванье и говор. Програмата за изучуванье на jазикот е распоредена по групи на повеќе нивоа. Пред почетокот на наставата, кандидатите ќе бидат тестирани за да им се одреди нивото на познаванье на англискиот jaзик. Според резултатите од тестот кандидатите ќе бидат распоредени во групи.</ br> По успешното завршуванье на курсот ќе можете слободно и самоуверено да ги изнесете своите мисли и ќе добиете можност да го примените своето знаенье во различни области и активности. Целта на oboj курс е да ве научи течно да го користите англискиот jазик.</ br> На студентите за време на курсот им се нуди можност за npecтoj во студентски дом.

Упис на курсот

Пополнете го формуларот подолу или контактирајте со менаџер на 2TM. Ние ќе ве контактираме веднаш по добивањето на апликацијата.

Пријавете се на курс

по англиски јазик!Политика на заштита на личните податоциy

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х