Виши школи во Словенија

Во Словенија и воопшто во Европската Унија има голема потреба од кадри со вишо стручно образование.

Photo: Autoevolution.com

Виши школи

Стручното образование е најпопуларната специјалност на европскиот пазар на трудот затоа што тоа става максимален фокус на стекнување на практични знаења и независно работење.
Тоа е тип на образование со акцент на практично стекнување на вештини и искуства, бидејќи важен дел од програмите се однесува на праксата.
Образованите установи по правило тесно соработуваат со локалните претпријатија, каде што студентите реализираат 40% од програмата на практична настава. Во секоја академска година студентите на Вишите школи имаат по 400 саати пракса.
Образованието трае 2 години или 4 семестри, а студентот на крајот добива 120 ECTS. Вишата школа се завршува со одбрана на дипломска работа.

Услови за упис

На Виша школа можат да се запишат сите кои завршиле 4 годишно средно училиште и положиле матура. За некои уметнички програми потребено е да се полага приемен испит.
Има неколку рокови за пријавување. Проверете ја вашата можност за упис на Виша школа и обратете ни се на education@2tm.si.

Академска година

На Вишите школи во Словенија академската година на редовните студиски програми почнува на 1 октомври. Академската година завршува на 30 септември следната година.
За да се запишете во следната студиска година, морате да ги поминете сите семинари, испити и практичната настава. Програмите на Вишите школи се спроведуваат според модуларен систем. Во рок од еден до два месеца студентите слушаат еден или два предмети и по завршувањето на „модулот“ полагаат испит, а потоа продолжуваат предавањата за следниот предмет и повторно полагаат испит и така до крајот на школската година.

Распусти: зимски и летен. Датумите на одморите не се фиксни и целосно зависат од вашиот успех на испитите и праксата.

Студентски угодности: Студентите кои се школуваат на јавните и на приватните училишта во Словенија имаат исти права и угодности како и студентите на високошколските установи, односно на факултетите.

Студентите имаат право на:

  1. субвенционирана исхрана,
  2. субвенциониран превоз,
  3. студентска работа,
  4. различни попусти (музеј, теретана, курсеви, концерти…).

Вработување на дипломецот

Благодарение на високата фокусираност на праксата на студиските програми, студентите за време на студиите се запознаваат со вистинската работа во претпријатијата. Студентите пишуваат и дипломска работа врз основа на примерот на компанијата во која ја вршат праксата или стажот.

Најголемиот број од студентите наоѓаат работа по завршувањето на студиите. Многу дипломци продолжуваат да работат во фирмите во кои имале пракса. Тоа често се случува за време на студиите.
Можноста за вработување во претпријатијата го зголемува недостатокот на стручњаците кои сакаат да се школуваат во Вишите школи.

Консултации со стручњак

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Нашата колешка Ламовец Мојца претставува бесплатни студии во Словенија, одговара на прашања и решава дилеми поврзани со студиите во Словенија.

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х