Во универзитетот во Нова Горица се одржа третиот словенечко-италијански ден на науката

Во вторник, на 16 април 2019 година, во универзитетот во Нова Горица во куќата на Лантиери во Випава се одржа третиот словенечко – италијански ден на науката. Настанот беше посветен на темата „Суперкомпјутерите како научно-истражувачка инфраструктура на иднината“.

На почетокот на настанот со поздравен говор пред присутните се обрати ректорот на универзитетот од Нова Горица професор доктор Данило Завтраник.

Основната цел на третиот словенечко – италијански ден на нуката, чиј што организатор е министерството за оразование, наука и спорт, се состоеше од воспоставување на соработка помеѓу научно – истражувачките институции и научниците од двете земји.

Извор: facebook.com