Информации за виза

Информации за виза

Виза за долг престој – тип Д

Визата за долг престој (тип Д) се издава за период од 90 дена до најмногу една година. Виза за долг престој може да се издаде на државјанин на трета земја, кој има намера да влезе и да престојува во Република Словенија заради повторно обединување со семејството.

Виза за долг престој, исто така, може да се добие врз основа на образование. 2ТМ организира едногодишни курсеви по словенечки и англиски јазик за меѓународни студенти заинтересирани да учат јазици во Словенија. Доколку се запишете на некој од нашите курсеви, вие ќе добиете 1 годишна виза Д со цел да го следите образованието во земјата.

Постапка за добивање виза

Прво, треба да проверите дали спаѓате во категоријата државјани на трети земји на кои им е потребна виза за краток престој за Република Словенија.

Како да аплицирате за виза

Апликантите за виза мора да ја достават својата апликација лично во дипломатската мисија или конзуларното место или преку надворешен посредник на услуги. Целта на личното поднесување на апликацијата е да им се овозможи на конзуларните служби да направат првична проценка на апликацијата и да го прашаат барателот за целта на посетата и доставените документи. Во моментот на поднесување на нивната апликација, апликантите мора електронски да ги достават сите десет отпечатоци.

Каде да добиете формулар за апликација за виза?

Формуларите за апликација за виза се достапни бесплатно во сите дипломатски мисии и конзуларните претставништва на Република Словенија.

Каде да поднесете формулари за апликација за виза?

Списокот на словенечки дипломатски мисии и конзуларни претставници е достапен во делот на репрезентациите на Словенија во странство. Ако живеете во земја во која Република Словенија има дипломатска мисија или конзуларно овластување овластено за обработка на визи или во кое е склучен аранжман за застапување, мора да аплицирате за виза во таа земја.

Ако живеете во земја без дипломатска мисија или конзуларно претставништво на Република Словенија и нема аранжман за застапување, може да аплицирате за виза на застапување на Република Словенија во друга земја.

Пријава за виза за долг престој (виза Д тип) може да се поднесе само во надлежната дипломатска мисија или конзуларното претставништво на Република Словенија, а не во дипломатската мисија или конзуларното место на другите земји во Шенгенскиот договор што ја претставува Словенија.

Кое е времето за обработка на визата?

Пријавата за виза мора да се поднесе најмалку 15 календарски дена и не повеќе од три месеци пред предвидената посета.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х