Ви благодариме што не посетивте во Република Македонија!

Тимот од компанијата 2TM од 09-ти до 14-ти февруари беше во Скопје, Куманово и Велес во Република Македонија, каде што имаше презентација во различни средни училишта и гимназии, исто така одржаа и индивидуални консултации. Така на учесниците им беа претставени студиите во Република Словенија, исто така вработените од компанијата 2ТМ одговараа на нивните прашања за роковите, постапките и условите за упис, изборот на студиски програми, како и на прашања општо за студентскиот живот во Република Словенија. Идните студенти најмногу се интересираа за архитектура, графички дизајн, економија, сметководство и информатика.

Компанијата 2TM им се заблагодарува на сите, коишто не посетија во Република Македонија!