Универзитетот во Марибор ќе добие сертификат од Олимпискиот комитет за поддршка на студентите-спортисти

Универзитетот во Марибор ќе добие сертификат «Комфорно образование за спортистите» Олимпискиот комитет на Словенија – Сојуз на словенечките олимпијци, врачуван за поддршка на спортистите, создавање на услови за добивање на квалитет во образованието и можност за паралелно учество во натпреварите.

Професионалните спортисти трошат голем дел од своето време и сила на подготовка за натпреварите, затоа тие често отсуствуваат од педагошкиот процес на сите нивоа од школувањето, што негативно влијае на нивниот успех во образовниот процес. При тоа многу често елитните спортисти се судираат со потешкотии со градење на кариера надвор од спортот, бидејќи многу од нив немаат соодветно образование и потребно искуство. Затоа е важно тие да се стекнуваат со образование во периодот на професионалната спортска кариера. Универзитетот во Марибор обезбедува прилагодувања, кои што овозможуваат да се поедностави процесот на образование, и им помага да се стекнат со посакуваното професионално образование, без разлика на активното учество во елитните спортски настани.

Извор: um.si