Цените на недвижностите во Република Словенија значително го забавија својот раст – Служба за статистика

Во вториот квартал на 2019 година цената на недвижностите (станови и куќи) во просек пораснала за 1,3% во кварталното мерење и за 2,2% во годишното мерење.

Вкупниот обем на продажба на недвижности само во вториот квартал на 2019 година изнесувал 330 милиони евра. За последните 1,5 година на пазарот на половни недвижности биле продадени 3452 недвижни објекти со вкупна сума од повеќе од 320 милиони евра.

Во вториот квартал на 2019 година биле продадени 1365 куќи и само 42 станови на пазарот за нови градби. Во Централниот регион биле продадени 32,5% од сите нови станови, во општината Љубљана – повеќе 46%, во Помурје – 27,5%, во регионот Горењска – 17,5%. Нови куќи биле продадени само 18%.

Цената на новите градби на пазарот за недвижности во споредба со првиот квартал на 2019 година во просек е намалена за 3,1%, во исто време цените на цените на новите куќи се намалени за 9,3%. Во годишната пресметка цената на пазарот за половни недвижности во целата земја во вториот квартал се зголемила за 1,5%. Становите поскапеле за 1%, а куќите за 2,5%.

Во Љубљана становите на пазарот за половни недвижности во кварталната пресметка поскапеле за 1%, а во годишната пресметка за 0,4%. Во споредба со минималните пазарни вредности 2015 година цената на становите на пазарот за половни недвижности во престолнината пораснале за 36,5%.

Средната вредност на становите на пазарот за половни недвижности надвор од Љубљана во вториот квартал на 2019 година во кварталната пресметка се зголемила за 1%, а во годишната пресметка за 3,4%. На тој начин, цените на становите на пазарот за половни недвижности се зголемуваат веќе 14 квартали по ред, забележаа во Службата за статистика.

Вредноста на недвижностите во вториот квартал на 2019 година во целост низ земјата според годишните пресметки пораснала за 5,8%. Најзабележително се зголемиле цените на становите и куќите на пазарот на половни недвижности во земјата (не сметајќи ја тука Љубљана) – соодветно за 11,6% и 11,3%. Од друга страна, значајно се намалени цените на становите и куќите на пазарот за новоизградени недвижности – соодветно за 12,3% и 8,3%.

Извор: siol.net