Студирајте во Нова Горица – градот на вкусови

Името Горица значи брдо со лозови насади – и навистина поради погодната клима, таму успева виновата лоза од која што се произведуваат разни сорти на вина. Автохтони сорти се: зелен, пинела, малвазија и ребула.