Студентите од факултетот за електротехника при универзитетот од Марибор освоија награди на стучната конференција AIG’19 „Автоматизацијата во индустријата и економијата-2019“

Во април 2019 година во Марибор успешно беше одржана стручната конференција AIG’19 – „Автоматизацијата во индустријата и економијата-2019“, како организатори на оваа конференција се јавија Асоциацијата за автоматизација на Република Словенија и факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор.

Во рамките на конференцијата беше одржан конкурс за студентски статии, во кој што земаа учество студенти и професори од факултетот. Наградите за победниците ги обезбедија компаниите Siemens d.o.o., Miel d.o.o. и Emsiso d.o.o. според резултатите од конкурсот второто место за најдобра статија го освои студент од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот од Марибор, Домен Улбл (научен раководител – професор доктор Алеш Хаце). Темата на статијата беше: „Управување со роботизирана рака со помош на гестикулации и користење на системот ROS“.

Исто така во рамките на конференцијата беа врачени награди на технолошката мрежа „Технологија на управување со процеси“ за најдобра дипломска работа. Со една ваква награда беше удостоен еден студент од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот од Марибор, Жан Коларич за дипломската работа на тема „Експериментална анализа на двофазен асинхрон генератор“ (научните раководители – доцент доктор Мартин Петрун и професор доктор Боштјан Полајжер).

Извор: feri.um.si