Спорт, медиуми и настани

Додипломска програма Дигитални медиуми и маркетинг

Програмата Дигитални медиуми и маркетинг ги комбинира најдобрите од економска перспектива со деловни студии и економија со креативни области како што се новинарството и односите со јавноста.

Студентите развиваат компетенции и лидерски вештини потребни за работа на меѓународно ниво и можат да работат во различни области – од банкарство и финансии до виртуелна реалност и вештачка интелигенција, медиуми и маркетинг.

Времетраење: 6 семестри

Степен: Додипломски

Јaзик: англиски

Годишна школарина:

Надвор од ЕУ: 11.340 евра / година

ЕУ: 8.940 ЕУР / година

Локација: Берлин, Хамбург

Приемни испити: приемен испит и интервју

Услови: ИЕЛТС 5,5, мотивационо писмо, пријава, биографија, диплома од средно училиште со превод

Додипломски програм Дигитален бизнис и наука за податоци

Студентот ќе научи преку оваа интердисциплинарна програма како да развие претприемачки и иновативни проекти кои комбинираат современо знаење за дигиталните технологии и деловна администрација и управување, додека реагираат на нарушувачките предизвици на корпоративната индустрија.

Времетраење: 6 семестри

Степен: Додипломски

Јaзик: англиски

Годишна школарина:

Надвор од ЕУ: 11.340 евра / година

ЕУ: 8.940 ЕУР / година

Локација: Берлин, Хамбург

Приемни испити: тест за структура на интелигенција преку Интернет + тест за личност

Услови: ИЕЛТС 5.5, Средношколска диплома и превод

Додипломски програм Спорт и управување со настани

Студентот ќе развие менаџмент и лидерски вештини во спортот и управувањето со настани, деловната администрација, економијата и основниот закон. Истакнатите предавачи на универзитетите се и од академскиот и од професионалниот свет.

Студентите можат да изберат да специјализираат во:
– Менаџмент на фудбал
– Менаџмент на кошарка

Времетраење: 6 семестри

Степен: Додипломски

Јaзик: англиски

Годишна школарина:

Надвор од ЕУ: 11.340 евра / година

ЕУ: 8.940 ЕУР / година

Локација: Берлин, Хамбург

Приемни испити: онлајн тест за структура на интелигенција + тест за личност

Услови: ИЕЛТС 5.5, Писмо за мотивација, Диплома и превод од средно училиште, пријава, CV

Мастер програм Меѓународен спорт и управување со настани

Студентите се стремат од првиот ден да станат менаџери во областа на спортот, настанот и управувањето со маркетингот. Тие можат да очекуваат значајни моменти, како што се семинари и проекти со партнери од бизнис, спорт и академска заедница.

Времетраење: 4 семестри

Степен: Мастер

Јaзик: англиски

Годишна школарина:

Надвор од ЕУ: 13.188 евра / година

ЕУ: 11.988 ЕУР / година

Локација: Берлин

Приемни испити: Skype интервју

Услови: ИЕЛТС 6, пријава, диплома и превод, писмо за мотивација, CV

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х