Социологија и социологија на културата


Социологија и социологија на културата

  • Степен: Додипломски студии (3 години), мастер (2 години), докторски студии (3 години)
  • Јазик: словенечки

Студентите здобиваат со основни знаења за социјалните процеси, распределбата на општествената моќ и нејзиното влијание, што им овозможува критички, рационално и конструктивно да ги анализираат и културното минато и современиот концептуален и мисловен процес во развојот и секогаш динамичното општество. На постдипломски студии, студентите се здобиваат со способност да создаваат нови знаења, што е значаен придонес за развојот на науката; можност за подобрување на стандардните методи, процедури и процеси на истражувачка работа во областа на социологијата; способност за независна работа за истражување и развој и управување со истражувачки тим; познавање на важноста на квалитетот и постигнување на квалитетот на професионалната работа преку автономија, (само) критичност, (само) рефлексивност и (само) евалуација во професионалната работа и посветеност на професионалната етика.

Дипломирани студенти на оваа програма можат да бидат вработени во културни и социјални институции, маркетинг, туризам и разни други агенции, библиотеки, културни центри, невладини, државни и меѓународни организации.


Пријавете се на програмата!Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х