Словенија и Македонија ја зголемуваат стоковната размена

Словенија и Македонија активно ја зголемуваат стоковната размена. Во периодот од 2012 до 2017 година, нејзиниот обем се зголеми од 190,2 милиони евра на 289,3 милиони евра. Според податоците за 10 месеци од 2018 година, трговската размена меѓу двете земји изнесува 174,37 милиони евра.

Според резултатите од 2017 година, главните категории на извоз во Македонија се фармацевтски производи (18% од извозот, трошоци – 33,3 милиони евра), котли, уреди, механичка опрема, делови (10%, 17,8 милиони евра), електрична опрема и опрема 8%, 15,11 милиони евра).

Покрај тоа, Словенија извезла возила и опрема во Македонија (7%, 13,87 милиони евра), оптички инструменти, камери, мерни инструменти, медицински помагала и опрема (6%, 11,4 милиони евра) и разни прехранбени производи 4%, 7,94 милиони евра).

Од Македонија, Словенија во 2017 година главно увезува електрична опрема и опрема (43% од вкупниот увоз, чини 44,32 милиони евра), фармацевтски производи (16%, 16,27 милиони евра) и возила и компоненти (7%, 7, 02 милиони евра).

Покрај овие категории, Словенија увезува производи од железо и челик од Македонија (5%, 5,36 милиони евра), котли, уреди, механичка опрема, делови (5%, 4,89 милиони евра), железо и челик (4% 3,87 милиони евра).

Извор: izvoznookno.si