Се покануваат студентите од факултетот за електротехника при универзитетот во Марибор да земат учество во Националниот конкурс за изработка на роботи

Се покануваат студентите од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор да земат учество во традиционалниот дваесетти национален конкурс за изработка и управување со мобилни роботи во лавиринтот RoboT 2019, кој што ќе се одржи на 14 мај 2019 година на наведениот факултет во просторијата G2.

Изборот на студенти за конкурсот ќе се одржи на 24 април 2019 година во образовниот центар во Нова Горица.

Подетални информации и пријава

Студентите кои што претендираат на стипендијата Зојса, треба успешно да го поминат изборот. Пријавите за учество се примаат до 23 април 2019 година.

На 14 мај 2019 година исто така ќе се одржат традиционалните национални конкурси ROBOsled и RoboCupJunior за учениците од основните и средните училишта.

Подетално

Извор: feri.um.si