Зошто се одлучивте за студирање во Словенија?
Затоа што Словенија нуди огромен број бенефиции за студенти и големи можности за понатамошен успех во наоѓањето работа или постдипломски студии.

Какви се вашите досегашни искуства со студиите во Словенија?
Досега сум задоволна од наставната програма, односот кон студентите, вклученоста на студентите во предавањата, дебатите и студентските организации.

Дали студирате на англиски или на словенечки јазик? Со какви јазични потешкотии се сретнувате во текот на студирањето?
Студирам на словенечки и самото студирање на странски јазик е предизвик.
Дали и зошто би ја препорачале 2ТМ?
2ТМ би ја препорачала заради коректниот однос кон клиентите, советите и информациите кои се корисни за секој студент и помошта при средувањето на документите за упис.