Дозвола за престој врз основа на студии во Словачка

Дозвола за престој врз основа на студии во Словачка

Според законодавството на Словачка, студентите од трети земји кои престојуваат во Словачка подолго од 90 дена, треба да аплицираат за дозвола за привремен престој заради студирање.

Кога да аплицирате за дозвола за привремен престој?

Веднаш по уписот во образовната институција, идните студенти мора да започнат со собирање на сите потребни документи за да добијат дозвола за привремен престој. Без дозвола, тие ќе бидат депортирани.

Каде се доставуваат документи за дозвола за престој врз основа на студии?

Тие треба да аплицираат лично во словачката амбасада / конзулат надлежен за нивната земја или во соодветната канцеларија за надворешна полиција во Словачка.

Што е потребно дополнително за студенти кои се запишуваат во средни училишта?

Дополнителен услов за добивање дозвола за привремен престој заради учење во Словачка за студенти од возрасна група 14-16 години кои планираат да се запишат во словачките средни училишта е дека тие мора да имаат законски застапник – старател – на територијата на Словачка.

Кој е периодот на важење на дозволата за привремен престој?

Дозвола за престој се издава за очекуваното време на студиите, но не повеќе од 6 години. За продолжување на дозволата за престој, потребно е повторно да се достави апликацијата со потребната документација.

Имиграциската полиција на Словачка лесно ќе го промени статусот на дозвола за престој за дипломираниот студент. Затоа, по дипломирањето, дипломантот може веднаш да аплицира за дозвола за престој за вработување.

Кога можам да аплицирам за словачко државјанство?

2,5 години по дипломирањето на словачкиот универзитет, апликантите добиваат постојан престој во Словачка. По 5 години постојан престој, можно е да аплицирате за словачко државјанство.

Дозвола за
престој

Постојана дозвола за
престој

Државјанство

Кои се бенефитите од добивањето на дозвола за привремен престој?

  • Неограничен престој во Словачка
  • За разлика од многу други земји, по добивањето на привремен престој нема законски услови за останување на територијата на Словачка подолго од 180 дена годишно
  • Право да учествуваат во меѓународни програми за размена, на пример Еразмус и да поминат обука во европски компании
  • Неограничено патување во рамките на земјите од Шенген зоната

Дали студентот може да работи со дозвола за привремен престој во Словачка?

Да, словачкиот закон им дозволува на странските студенти повремено да работат. Така, странски студент може делумно да ги покрие трошоците за живот или хоби додека студира во Словачка.

Кога не е потребна виза за влез во Словачка?

За сите граѓани на земји и територии кои се членки на Шенген зоната, на ЕУ или на ЕФТА и за трети земји граѓани кои се на списокот безвизен режим. Сите други државјани на трети земји мора да аплицираат за виза.

Што нуди 2ТМ?

Ние нудиме „се во едно“ пакет за студии во Европа: избор и запишување на избраната студиска програма, целосна поддршка и насоки за добивање виза и уредување на дозволата за престој за студирање во Словачка.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х