Прашања и одговори

Менаџерите од компанијата 2ТМ се спремни да ви укажат сестрана помош за време на запишувањето на одбраната образовна институција во Чешката Репбулика. За поголема удобност подготвивме одговори на најчестите прашања на идните студенти и нивните родители.

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
одговори на најпопуларните прашања

Лоцирана е на неколку часа од Виена, Минхен и Берлин и е една од најбрзо растечките економии во Европа, јасно е дека е добар избор за многу студенти од целиот свет, коишто секоја година доаѓаат да студираат во Чешката Република. Земјата е рангирана во една од десете најбезбедни земји во светот. Високиот квалитет и традиција во чешкото образование и истражување е насекаде препознаено.

Во овој момент компанијата 2TM нуди студиски програми по фармација на Универзитетот Чарлс, којшто бара приемен испит.

Испитите се одржуваат на англиски јазик и се состојат од задачи по хемија, биологија и англиски јазик. Апликантите ќе имаат можност однапред да се подготват за испитот.

Ве молиме контактирајте го консулатнтот од компанијата 2ТМ за повеќе информации.

Сите студиски програми се одржуваат на англиски јазик. Комуникацијата со другите не би требало да претставува проблем со оглед на тоа што владеењето на англискиот јазик помеѓу населението на Чешката Република е на многу високо ниво.

Не, нема да ви треба EILTS или TOEFL сертификат. Како и да е ќе биде тестирано владеењето на англискиот јазик и вашите вештини преку тест заедно со приемниот испит, којшто ќе се одржи во истиот ден.

Трошоците за секојдневните потреби од храна, сместување до јавен превоз, генерално се движат помеѓу 350 и 590 евра во месец, во зависност од типот на сместување и личните трошоци.

Нема забрана за раборта со скратено работно време за странските студети. Сите студенти можат да работат. Од првата година на студиите, по стекнувањето со дозволата за престој, студентите од чешките универзитети официјално имаат право да работат до дваесет часа неделно.

На граѓаните од било која од земјите на Европската унија не им е потребна виза за патување во Чешката Република, тука вклучувајѓи ги и студентите од Швајцарија, Норвешка, Лихтенштајн и Исланд.

Сите странски студенти од трети земји мораат да аплицираат во дипломатското претставништво на Чешката Република во својата земја за дозвола за долг престој со цел студирање.

Како студент имате пристап до голем број на студентски организации, специјални програми и студентски попусти (ISIC картичка) и понуди низ целата земја. Користејќи ги ресурсите вие многу брзо ќе успеете да се прилагодите на новата средина.

Да можете.

Граѓаните на Европската унија, Европската економска област и Швајцарија немаат потреба од дозвола за работа, работна дозовла или сина карта за да се вработат на територијата на Чешката Република.

Студентите, коишто доаѓат од трети земји можат да работат во Чешката Република откако ќе се стекнат со работна дозвола и дозвола за престој, или со дозвола за работа или сина карта – двете карти овозможуваат дозвола за работа и дозвола за престој со еден документ.

Како и многуте други европсли земји има големо историско и културно богатство. Земјата одржува најголем број на оперии театарски претстави во Европската унија, најголемиот број од нив се одржува во Прага. Чешката Република изобилува со убава природа, којашто може да се истражува во слободното време. Чешката Република исто така има доста активен ноќен живот.

Компанијата 2TM во овој момнет нуди студиски програми на Универзитетот Чарлс, еден од најдобрите универзитети во светот. Ако соработувате со нас комплетната бирократија е наша работа – ве ослободуваме од аплицирање, од процесот на запишување и од процедурите за дозвола за престој со тоа вам ќе ви остане време да се посветите на завршување на училиштето, да се подготвите за приемниот испит и за преселувањето во Чешката Република.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х