Прва посавска академска тркалезна маса на темата „Знаења за одржлив развој на регионот Посавје“

Многу академски образовани експерти живеат и работат во регионот Посавје, кои ги искомбинираа своите искуства на првата посавска академска тркалезна маса „Знаења за одржлив развој на Посавје“. Настанот, што се одржа во вторникот, 15-ти октомври 2019 година, во Малиот амфитеатар на Град Брежице, беше организиран од Факултетот за туризам на Универзитетот во Марибор во рамките на Брежички октомври.

Photo: © 2TM d.o.o.

Собраните прв ги поздрави деканот на Факултетот вонреден професор доктор Боштјан Брумен, разговорите на тркалезната сала ги модерираше доктор Станка Прескар, заменик-директор на Институтот за образование на Република Словенија. Учесниците поставија важни прашања и ги разгледаа можностите што ги има Посавје и кои што треба да бидат искористени во иднина. Едно од клучните (глобални) прашања што беше истакнато беше задржувањето на младите луѓе со потенцијал во регионот Посавје, што е основа за одржлив развој на регионот. Градоначалникот на Општина Брежице, г. Јуре Пездирц, кој особено ја истакна свеста за идентитетот на Посавје како независен регион со главните гранки – енергијата и туризмот и добриот потенцијал за понатамошен развој.

Photo: dr. Brumen

Photo: dr. Preskar

Заклучоците од настанот се дека регионот Посавје нуди многу можности и ние мора да им покажеме на најмладите дека можат да живеат и да работат успешно во регионот Посавје. Притоа, ние мора да ги градиме нивните вредности и компетенции за да можат да ги извршуваат професиите на иднината. Учесниците исто така се согласија дека академската иницијатива во регионот Посавје е итна, и дека ние треба да продолжиме да ја развиваме ваквата соработка и да го охрабриме развојот на регионот на наредните средби. Градската тркалезна сала може да стане место за проток на одлични идеи и луѓе од академските кругови и индустријата.

Работата беше проследена со неформален собир, каде беа опфатени и други теми во опуштената дебата.