Програми

Програми

2TM соработува со универзитети во Унгарија преку кои нудиме над 90 додипломски и мастер програми во различни области на студии.

Медицинa:

припремена програма за студенти по медицина, општа медицина, стоматологија, Фармација.

Здравствени науки:

сестринство, физиотерапија, бабиштво, диететика, клинички лабораториски науки.

Бизнис и економија:

бизнис и економија, бизнис администрација и менаџмент, туризам и угостителство, применет менаџмент, развој на претпријатие и претприемништво.

Архитектура, структурно инженерство, дизајн на ентериер и простор.

Природни Науки:

биологија, хемија, компјутерски науки, географија, математика, физика, науки за земјата, физичко образование.

Хуманистички и општествени науки:

политички науки и меѓународни односи, комуникации, психологија, англиски и американски студии, социјална работа, педагогија, унгарска литература и лингвистика, комуникација и наука за медиуми, ромологија, археологија, романска филологија и култури, германски студии , славистика.

Инженерство и информатичка технологија:

инженерство за компјутерски науки, градежништво, електротехника, архитектонско инженерство, биомедицинско инженерство.

Музика и визуелна уметност:

изведба на класична музика на пијано, виолина, флејта, гитара, виола; оркестарско и хорско диригирање, електронска музика и медиумска уметност, дизајн на керамика, класично пеење, историја на уметност и студио арт.

Културологија, образование и регионален развој:

предучилишна настава, педагогија и андрагогија.

Сите програми се изучуваат на англиски јазик.

За повеќе информации не контактирајте на education@2tm.si.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х