Професија од мечтите: на 21 февруари туристичките водачи од целиот свет го одбележуваат својот професионален празник

Секоја година, почнувајќи од 1990 година, 21 февруари многу градови и земји, особено тие кој што се туристички центри, го одбележуваат, светскиот ден на туристичкиот водач (InternationalTouristGuideDay). Овој празник бил воведен од светската федерација и асоцијација на туристички водачи – World Federationof Tourist Guide Associations (WFTGA) – со цел да се золеми свесноста кај широката народна маса за значајноста на нивната работа. WFTGA била основана во 1985 година на првата меѓународна конвенција на туристички водачи. Денес таа има повеќе од 2 милиона членови од повеќе од 70 земји во светот.

Кога се појавила професијата туристички водич не е познато. Но очигледно е што таа е поврзана со развојот на меѓудржавните односи, кога луќето активно почнале да патуваат по разни градови и држави. Уште во средината на минатиот век туристичките водачи често работеле како филолози или учители по историја. Но во 70 години на XX век барањата за професионализам на водачите се заострило, и туристички водачи можело да се нарекуваат само специјалистите  кои што поминале професионална подготовка. Денес туристичките водачи се образуваат во образовните установи кои имаат специјалност „туризам“, „екскурзиологија“, „музеологија“ и од туристичките водичи се бара многу повеќе од длабоки профилни знаења и знаење на странски јазици, туристичкиот водач треба да има јасен говор, да има добра дикција, пријатен глас, манири, да биде комуникативен, да се разбира во психологија.

На светскиот ден на туристичкиот водач многу градови и држави традиционално одржуваат разнообразни манифестации посветени на празникот. На пример во престолнината на Словенија, Љубљана денес за сите кои што се заинтересирани има бесплатна тематска екскурзија по градот. Но зборувајќи за Словенија, може да се каже дека денот на туристичкиот водач се празнува 365 дена во годината – толку е важна оваа дејност за земјата која што е неверојатно убава, разнообразна и богата со знаменитости.

И нема да биде одвишок ако забележиме дека ако Ви лежи на душа професијата туристички водич и во целост туристичката сфера, да се стекнете со образование во Словенија земјата каде туристичката гранка е една од главните економски гранки е полн погодок. Обратетет се за консултации кај нашиот менаџер и ќе дознаете во кои образовни установи има програма поврзана со туризмот, а исто така ќе добиете професионална помош при запишувањето. Сега кога започна првиот уписен рок за кандидатите е правото време да се направи тоа!

Ве очекуваме!