Продолжен курс по словенечки јазик

Минатата година компанијата 2TM прими голем број на барања за курсеви за изучување на словенечки јазик, помеѓу останатото и од страна на студенти коишто не успеале да се запишат на програмата Year plus поради значително малиот број на слободни места.