За вас подготвивме три пакети со услуги. Изберете го пакетот кој најмногу ви одговара.

ЦЕНОВНИК:

СТАНДАРД ПАКЕТ

1000€

ПРЕМИУМ ПАКЕТ

1500€

ЕКСКЛУЗИВ ПАКЕТ

2500€

СТАНДАРД ПАКЕТ

1000€

СТАНДАРД ПАКЕТ 1000€

 • 1 рата: 500€
 • Избор на студиските програми (до 3 програми), на образовните институции и одредување на приоритетите.
 • Консултации (2 часа) за подготовката на документите за упис.
 • 2 рата: 300€
 • Проверка на валидноста на документите.
 • Пријава (до 3 програми) и пратење на статусот на пријавата.
 • Испраќање на документите со курирска служба (еднаш).
 • Поднесување на документите во име на студентот во образовната институција.
 • 3 рата: 200€
 • Комуникација со образовната институција и добивање на потврда за уписот.
 • Консултации и поднесување на документите за изработка за дозвола за престој врз основа на студии.
 • Придружба во административната единица за изработка на дозволата за престој и пратење на статусот на документите.
 • Вклучени консултации по телефон и е – маил (2 часа).

ПРЕМИУМ ПАКЕТ

1500€

ПРЕМИУМ ПАКЕТ 1500€

 • 1 рата: 500€
 • Избор на студиските програми (до 5 програми), на образовните институции и одредување на приоритетите.
 • Консултации (5 часа) за подготовката на документите за упис.
 • 2 рата: 500€
 • Проверка на валидноста на документите.
 • Пријава (до 3 програми) и пратење на статусот на пријавата.
 • Испраќање на документите со курирска служба (еднаш).
 • Судски заверен превод на словенечки јазик на сите потребни документи за упис и дозвола за престој (во склад со договорот).
 • Поднесување на документите во име на студентот во образовната институција.
 • 3 рата: 500€
 • Комуникација со образовната институција и добивање на потврда за уписот.
 • Консултации и поднесување на документите за изработка за дозвола за престој врз основа на студии.
 • Придружба во административната единица за изработка на дозволата за престој и пратење на статусот на документите.
 • Добивање на даночен број.
 • Помош при регулирање на полиса за здравствено осигурување за студенти (организирана група на студенти).
 • Консултации при подготовка и превод на CV-то.
 • Консултации при подготовка и превод на мотивационото писмо за образовната институција.
 • Пријава на курс по словенечки јазик.
 • Вклучени консултации (5 часа) по телефон, е-маил, ненотарски (неофицијлни) преводи на потребните документи.
 • SIM-картичка, едномесечен припејд.

ЕКСКЛУЗИВ ПАКЕТ

2500€

ЕКСКЛУЗИВ ПАКЕТ 2500€

 • 1 рата: 1000€
 • Избор на студиските програми (до 5 програми), на образовните институции и одредување на приоритетите.
 • Неограничени консултации за подготовката на документите за упис.
 • 2 рата: 500€
 • Проверка на валидноста на документите.
 • Пријава (до 3 програми) и пратење на статусот на пријавата.
 • Испраќање на документите со курирска служба (еднаш).
 • Судски заверен превод на словенечки јазик на сите потребни документи за упис и дозвола за престој (во склад со договорот).
 • Поднесување на документите во име на студентот во образовната институција.
 • 3 рата: 500€
 • Комуникација со образовната институција и добивање на потврда за уписот.
 • Консултации и поднесување на документите за изработка за дозвола за престој врз основа на студии.
 • Придружба во административната единица за изработка на дозволата за престој и пратење на статусот на документите.
 • Добивање на даночен број.
 • Помош при регулирање на полиса за здравствено осигурување за студенти (организирана група на студенти).
 • Консултации при подготовка и превод на CV-то.
 • Консултации при подготовка и превод на мотивационото писмо за образовната институција.
 • ОНЛАЈН курс по словенечки јазик (50 часови).
 • 4 рата: 500€
 • Регистрација на привремениот престој.
 • Помош при пријавувањето во студентски сервис.
 • Превоз од аеродромот / железничката или автобуската станица во Љубљана
 • Придружба во административната единица при подигнувањето на дозволата за престој
 • Вклучени неограничени консултации по телефон, е-маил, ненотарски (неофицијални) преводи на потребните документи.
 • SIM-картичка, едномесечен припејд.
 • Личен менаџер.

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х