ЦЕНОВНИК Унгарија

За вас подготвивме оптимален пакет на услуги.
Пријавете се за прва бесплатна консултација.

ЦЕНОВНИК

ПАКЕТ
“СТУДИИ”

500

ПАКЕТ
“СТУДИИ”

500

ПАКЕТ “СТУДИИ”

 • ФАЗА НА ПОДГОТОВКИ
 • 1. Избор на студиска програма и образовна институција.
 • 2. Консултации за подготовка на документите за пријавување.
 • 3. Прелиминарна проверка на усогласеноста на документите со условите за упис.
 • ФАЗА НА ПРИЈАВУВАЊЕ
 • 1. Проверка на усогласеноста на документите обезбедени од странката.
 • 2. Поднесување на пријавата за упис и следење на нејзиниот статус.
 • 3. Поднесување на пакетот на документи на образовната институција во име на странката.
 • 4. Обезбедување на информации за подготовка на приемниот испит (пријава, датуми, литература …).
 • 5. Покана и инструкции за добивање на виза за полагање на приемниот испит (доколку е потребно).
 • ФАЗА НА УПИС
 • 1. Комуникација со образовната институција и добивање на документацијата којa што го потврдува уписот.
 • Консултации преку електронска адреса и телефон.

 

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х