Покана за студентите на конференцијата „Автоматизација во индустријата и во економијата-2019“

Студентите од Факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при Универзитетот во Марибор, Факултетот за електротехника при Универзитетот во Љубљана и други словенечки универзитети и факултети се канат на учество на Единаесеттата национална конференција „Автоматизација во индустријата и во економијата-2019“, која ќе се одржи на 9 и 10 април 2019 година во Марибор во хотелот „Хотел сити“ („Hotel City“)

За учество на конференцијата студентите треба да претстават свои статии, оформени во согласност со установените барања за научни статии, со обем од 4 до 6 страници во формат А4. Статиите можат да се основаат на претходно подготвени во тековната или во минатата учебна година семинарски или дипломски работи, есеи или проекти. Тематиката на статиите е од областа на автоматизацијата, роботехниката, мехатрониката во индустријата и во економијата.

Пријавите за учество на конференцијата (назив на статијата, имиња на авторите, ментори, нивната адреса на електронска пошта, кратко резиме на статијата) се примаат до понеделник, 25 февруари 2019 година на адресата: konferenca@aig.si (копии на адресите: peter.planinsic@um.si и maja.atanasijevic@fe.uni-lj.si). Текстовите на статиите се примаат на истите електронски адреси до понеделник 18 март 2019 година. Учеството на студентите на конференцијата е бесплатно.

Повеќе информации на: aig.si

Извори: feri.um.si, aig.sf