ФАРМАЦИЈА

ФАРМАЦИЈА

Дипломантите на програмата по фармација поседуваат високо ниво на знаење и практични вештини во областа на хемијата, биологијата, медицината и фармацевтските производи, со длабоки познавања на тоа како лековите делуваат на човечкото тело, позитивните и несаканите дејства од нив, притоа земајќи ги предвид медицинските и социјалните аспекти на нивното користење.

Дипломантите се запознаени со фармацевтската технологија, со резултатите од фармацевтските, микробиолошките и биолошките тестирања на лекови за човечка употреба, a можат да ги оценат и научните податоци за медицинските препарати. Покрај тоа, имаат познавања за правните аспекти на фармацевтската примена.

Студиската програма е во согласност со Дирактивата 2005/36/ЕС на Европскиот парламент и на Советот за признавање на професионалните квалификации.

Траење на студиите: 5 години.

Степен на студии: интегрирана мастер програма.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно.

Школарина: 7.500 € на година.

Приемни испити: хемија и биологија – познавање на англиски јазик (сертификат не е потребен).

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х