На економскиот факултет при универзитетот во Љубљана се одржа семинар «Ефективен менаџмент во спортот»

Во петок, 15 февруари 2019 година, на економскиот факултет при  универзитетот во Љубљана се одржа семинар «Ефективен менеџмент во спортот». Настанот се одржа во рамките на европскиот проект: (HPP – Hockey Partnership for Progress) и учество на хокеарската федерација на Словенија ,   економскиот факултет и факултетот за спорт при универзитетот во Љубљана.

Семинарот се одржа за раководните кадри од областа на спортот. Во него исто така земаа учество партнерите на проектот – претставници на хокеарската федерација од Босна и Херцеговина, Србија, Македонија, Австрија, а исто така и меѓународната хокеарска федерација.

Настанот беше отворен со воведен говор на проф. д-р Метки Текавчич. Потоа проф. д-р Томаж Чатер им ги претстави на присутните принципите на ефективниот менаџмент во спортот со примери од успешната пракса. Понатаму во текот на семинарот, спортскиот психолог проф. д-р Матеј Тушак (од факултетот за спорт) раскажа за етиката во спортот. Поранешниот хокеар Рок Сној (од хокеарската федерација на Словенија) го посвети своето излагање на клучните проблеми во хокеот на лед и нивните последици.

Извор: efnet.si