Му благодариме на Сплит!

Тимот од компанијата 2TM на 03-ти и 04-ти февруари го посети Сплит, Република Хрватска, за да им ги претстави на студентите предностите од студирањето во Република Словенија. Имаа и советување на кое што лично им одговараа на сите заинтересирани на прашањата за роковите и процедурите за запишување, условите за запишување, изборот на студиската програма и општи прашања за студентскиот живот во Република Словенија. Учесниците најмногу ги интересираше економија, прехранбена технологија, јапонологија, лабораториска медицина, гастрономија, филм, хуманитарни науки, и менаџмент.

Photo: © 2TM d.o.o.

Им благодариме на сите, коишто не посетија во Сплит!