Процедурите за стекнување на образование во Унгарија

Процедурите за стекнување на образование во Унгарија

Според законодавството на Унгарија, странците кои студираат на унгарските образовни институции мора да добијат долгорочна студентска виза.

Носител на дозвола за студентски престој ги има следниве права:

  • Право на престој во Унгарија за време на периодот за кој се издава дозволата за престој
  • Слободно движење во рамките на Шенген-зоната
  • Студентите можат да работат со скратено работно време
  • Попусти на билети за патувања, оброци со намалена цена, студентски попусти за музеи, кина итн.
  • Право на учество во меѓународни програми за размена

Каде да доставите документи да добиете „студентска “дозвола за престој?

Пријава мора да биде поднесена во најблиската унгарска амбасада или конзулат, во земјата на живеење на студентот или во избрана соседна земја, доколку нема конзулат во студентската земја.
Ако сте државјанин на земја што не е членка на ЕУ и ви е дозволено да влезете во Унгарија без посебна претходна дозвола (нпр. Од Канада, САД), можете да поднесете барање за дозвола за престој во Унгарија.

Може ли да работам за време на студиите?

Да, можете да работите за време на студиите. Постојат различни права и обврски, во зависност од каде доаѓаате:

  • Студенти на ЕЕА – нема ограничување во врска со работното време, треба да имате картичка за регистрација;
  • Студенти од трети земји – можат да бидат вработени за време на студии со дозвола за престој за студиски цели и да работат до 24 часа неделно за време на вашиот студиски период, или 90 дена или 66 работни дена надвор од периодот на студирање.

Може ли да работам по завршувањето на студиите?

По успешното завршување на студиите, можете да аплицирате за работна дозвола:
1. Можете да аплицирате за картичката за вработеност во секое време, дури и за време на студиите,
2. Ако ги завршите студиите и сè уште имате важечка виза / дозвола за престој, можете да аплицирате за „виза за барање работа“, што ќе ви даде дополнителни девет месеци по завршувањето на студиите за да најдете работа или да започнете сопствен бизнис. Студенти треба да бидат вклучени во акредитирана програма, а не на курс за јазик.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х