Постапка за обединување на семејтвото во Германија

Постапка за обединување на семејтвото во Германија

Обединување на семејството во Германија е можно кога лицето ќе најде работа и ќе се смести во Германија. Сепак, постојат различни барања за луѓето во зависност од нивната националност и статусот на нивниот роднина.

Граѓаните на Европската унија, Европската економска област или Швајцарија можат да влезат во Германија само со важечки пасош или лична карта. Тие треба да го пријават своето живеалиште во канцеларијата за регистрација на жителите (Einwohnermeldeamt).

Државјаните на трети земји треба да добијат виза за обединување и дозвола за престој од Органот за вонземјани во Германија. Виза за обединување им овозможува да живеат и работат во земјата, под услов да апликантот за виза во Германија да исполнува едно од следниве услови:

  • има дозвола за престој што одобрува самовработување
  • има сина карта на ЕУ
  • е истражувач или високо квалификуван професионалец

Покрај исполнувањето на горенаведените услови за престој во Германија, барателот мора да има здравствено осигурување и да докаже финансиска солвентност за сите членови на семејството.

Дополнителни барања:

  • Во случај на обединување на сопружници или регистрирани партнери, двајцата мора да имаат над 18 години и да имаат основно познавање на германскиот јазик.
  • Ако родителот-апликант има сина картичка на ЕУ или дозвола за постојан престој, може да го доведе своето дете во Германија без никакви барања.
  • Ако самохран родител сака да го доведе своето дете во Германија, мора да имаат старателство над детето.
  • Децата на возраст од 16 – 18 години кога им се придружуваат на своите родители, мораат да бидат невенчани, течно го владеат германскиот јазик и да можат лесно да се интегрираат во германското општество.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х