Компанијата 2TM потпиша договор со приватниот Европски Унверзитет во Германија

Компанијата 2TM d.o.o. потпипа договор за долгогодишна соработка со приватниот Европски Универзитет од Германија – University of Europe for Applied Sciences (UE), ова ја зголемува нашата понуда на студиски програми во Европската унија.