Компанијата 2TM го посети Европскиот правен факултет на Новиот Универзитет

Во четвртокот на 14-ти ноември 2019 година вработените од компанијата 2ТМ го посетија Европскиот правен факултет на Новиот универзитет во Љубљана се информиравме за тоа какви студии има, спецификите на студиските програми, како и предностите на факултетот. Ги разгледавме и просториите на факултетот (салите, библиотеката, салите за конференции и така натаму).

 

Photo: © 2TM d.o.o.

Европскиот факултет за право нуди практично насочени студиски програми, процентот на вработеност на студентите е многу висок, бидејќи многу перспективните студии отвораат многу можности во светот.