Како се хранат студентите?

Словенија им ја субвенционира исхраната на сите студенти со валиден статус (редовни, вонредни и на тие кои користат апсолвентски стаж), како и на студентите на високите стручни школи и на високошколските заводи. Статусот се докажува со студентска картичка, индекс, потврда за уписот и со личен документ.