Меѓународна економија


Меѓународна економија

  • Степен: Додипломски студии (3 години), мастер (2 години)
  • Јазик: словенечки, англиски

Програмата е насочена кон обука на професионалци кои се способни навремено да одговорат на динамичките промени што се случуваат во современиот свет. Студентите ја изучуваат теоријата и методологијата на економијата како наука со цел да ги разберат сложените процеси што се случуваат во светската економија. Студентите исто така учат за методите за анализа на светските стокови и финансиски пазари, условите за зголемување на конкурентноста на стоки и услуги, како и за активностите на меѓународните економски организации.

Дипломирани студенти обично се вработени како аналитичари или работат во средно и високо раководство во големи финансиски организации или како економски советници, а исто така можат да управуваат со проекти во големи меѓународни компании. Компетенциите стекнати во нивните студии им овозможуваат да работат и во приватниот и во јавниот сектор.


Пријавете се на програмата!Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х