Интердисциплинарни студии со модерен педагошки пристап: интервју со доктор Матеј Авбељ, ректор на Новиот универзитет и професор по европско право

Новиот универзитет го сочинуваат три факултети – Европскиот правен факултет, Факултетот за државни и европски студии и Факултетот за словенечки и меѓународни студии, како и некои придружни членки. Покрај седиштето во Нова Горица има и свои универзитетски студиски центри во Крањ, Марибор и во Љубљана. Исто така спроведува и програми во соработка со универзитетите на Косово, Република Хрватска, Соединетите Американски Држави и Израел.