Идејата на студентите од факултетот за економија при универзитетот во Љубљана е меѓу најдобрите на берзата за бизнис идеи во Црна Гора

На берзата за бизнис идеи на студенти во Подгорица (Црна Гора) студент од факултетот за економија при универзитетот во Љубљана Вук Стругар успешно им ја претстави на присутните бизнис идејата на тимот студенти. Разработката на бизнис идеи се одржа во рамките на предметот „Претприништво“ (предавачи – професор доктор Боштјан Антончич и магистер Мојца Светек). Во тимот, покрај студентот Вук Стругар, беа и Антуан Пичо, Ника Витич, Амина Љубнкич и Урша Ветерник.

Претставувањето на идејата се состои од отварање на социјално одговорна компанија „Part of Us“, чија дејност ќе биде поврзана со интеграцијата во обштеството на детца со посебни потреби и создавање на производи со нивно учество.

Вкупно на берзата беа претставени 90 идеи на студенти од разни држави. Студентот Вук Стругар доби високи оцени од присутните и претприемачите, а неговата идеа влезе во десетте најдобри.

Да додадеме дека пред студентите, професорите, претприемачите и другите учесници на берзата зеде збор премиерот на Црна Гора Душко Маркович и ректорот на универзитетот од Доња Горица професор доктор Веселин Вукотич. Во подготовката на Вук Стругар за презентацијата исто така учествуваше представникот за економија – магистер Матија Гантар од KD Group.

Извор: efnet.si