Виза тип Д

Виза тип Д

Виза тип Д

Инаку, позната и како национална или виза за долг престој, се доделуваат на лица кои треба да студираат, работат или постојано да престојуваат во Унгарија и се издава за 90 дена до максимум една година.

Апликација за виза за долг престој над 90 дена може да се поднесе во унгарска амбасада во странство. Вие сте обврзани да ја поднесете апликацијата во унгарската амбасада во државата во која сте државјанин или што ја издала вашата тековна патна исправа или во државата во која имате дозвола за долг престој или постојан престој.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х