Географија


Географија

  • Степен: Додипломски студии (3 години), мастер (2 години)
  • Јазик: словенечки

Дипломираниот стекнува основни знаења што му овозможуваат да ги препознае и разбере природните и социјалните процеси на обликување и трансформација на земјината површина и му овозможува да ги разбере односите помеѓу природата и општеството во вселената. Интердисциплинарни студии базирани на географија ве подготвуваат да влезете во динамичен пазар на труд. Со стекнатото знаење, дипломираниот е во состојба да извршува специфични задачи во различни институции од областа на статистиката, просторно и регионално планирање, туризам, заштита на животната средина, образование, администрација, медиуми, заштита на природното и културното наследство и истражувачки активности.


Пријавете се на програмата!Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х