ОПШТА МЕДИЦИНА

ОПШТА
МЕДИЦИНА

Студентите на програмата по општа медицина добиваат релевантни знаења во теориските, предклиничните и клиничните предмети. Во текот на практичната обука ги учат основните методи на превенција, дијагноза и третман. По дипломирањето на интегрираната мастер програма, дипломантите се квалификувани во областа на општата медицина и можат да аплицираат за работа како општ лекар. Студиите по општа медицина траат 6 години, а дипломантите се здобиваат со титулата – доктор по медицина – која овозможува вработување како во рамките на Европската Унија, така и пошироко во светот.

Студентите од шестата година на студии имаат дополнителна можност да ја завршат последната академска година во својата земја. Медицинскиот факултет во Словачка ќе ги признае и уважи сите академски обврски исполнети од овие студенти.

Студиите се завршуваат со успешно положување на последниот државен испит за здобивање со сертификат, кој се одржува на англиски јазик.

Траење на студиите: 6 години.

Степен на студии: интегрирана мастер програма.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно.

Школарина: 10.500 € на година.

Приемни испити: хемија и биологија – познавање на англиски јазик (сертификат не е потребен).

Сместување: студентски дом.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х