Факултетoт за градежништво, транспорт и архитектура при универзитетот во Марибор ве поканува на презентација на проектот „По креативен пат до практично знаење“

Во понеделник, 18-ти ноември 2019 година, во 10:00 часот во училницата J1-420 на факултетот за градежништво, транспорт и архитектура при универзитетот во Марибор ќе се одржи презентација на целите и содржината на проектот „По креативен пат до практично знаење“.

Се покануваат да земат учество во проектот студентите од студиската програма „Градежништво“, од специјалноста Економски инженеринг – Градежништво, Архитектура.

За повеќе информации обратете се до: асистент доктор Зоран Пучко на следната електронска адреса: zoran.pucko@um.si.

Извор: fgpa.um.si