ОБРАЗОВАНИОТ СИСТЕМ ВО ГЕРМАНИЈА

ОБРАЗОВАНИОТ СИСТЕМ ВО ГЕРМАНИЈА

Ви претставуваме преглед на германскиот образовен систем. За подобро разбирање, точната графичка претстава на системот е додадена подолу.

Предучилишно образование

Постојат различни форми на згрижување деца во Германија:

  • Градинки (Kinderkrippe) – погоден за деца на возраст под 3 години.
  • Предучилишни установи (Kindergärten) – наменети за деца на возраст од 3 – 6/7 години – Градинки не се задолжителни.
  • Старатели на деца / дадилки (Tagespflege) – старателите се грижат за децата во нивниот дом.

Примарна едукација

Основна школа (Grundschule):

Германскиот образовен систем е различен во секоја регија (Bundesländer); меѓутоа, има некои заеднички точки.
Основна школа е наменета за деца на возраст од 6 до 10 или 12 години, во зависност од регија (Берлин и Бранденбург). Училиштето е задолжително. На крајот на основното училиште, наставниците и родителите одлучуваат, во зависност од успешноста на детето, во кое средно училиште ќе оди.

Оценување

Учениците се оценуваат според систем на оценување од 6 бода, еден како најдобар и шест како најлоша оценка.

Средно образование

Средно школо
Средношколскиот систем е наменет за ученици од 5 до 13 одделение.

По завршувањето на основното училиште, (возраст од 10 години во повеќето регии, 12 години во Берлин и Бранденбург), учениците имаат четири опции за средно училиште, кои можат да бидат или општи или стручни:

Hauptschule
Hauptschule (5-9 одделение) има предмети како Realschule и гимназија, со стручни предмети. Учениците можат да се запишат во стручно училиште во комбинација со пракса на работното место.
Realschule.

Realschule
Realschule (5-10 одделение) им овозможува на учениците да го продолжат своето образование во стручни школи и во високи стручни школи.

Гимназија
Гимназијата се заклучува со сертификатот Abitur. Со Abitur, учениците можат да ги продолжат своите студии на универзитетите или да стекнат двојно академско и стручно образование. Двоен систем комбинира традиционална настава во училница и пракса на работното место. Програмите се различни во секое училиште; сепак, тие обично вклучуваат германски јазик, математика, компјутерски науки, физика, хемија, биологија, географија, музика, историја, филозофија, граѓанско образование, социјални студии и неколку странски јазици.

Gesamtschule
Gesamtschule запишува ученици од сите нивоа на способности во 5 до 10 одделение. Учениците што ќе го завршат Gesamtschule до 9-то одделение добиваат сертификат од Hauptschule; оние што завршуваат до 10 одделение добиваат сертификат за Realschule.

Berufsschule
Berufsschule комбинира академски студии и стажирање што доведува до сертификат во одредена работа. Го водат федералната влада, индустријата и синдикатите.

Високо образование

Терциерното образование во Германија се спроведува според Европскиот систем на Болоња. Тоа е под ECTS – Европски систем за трансфер на кредити и им помага на студентите да се движат меѓу земјите и да им бидат признати академските квалификации. Стандардниот период на студирање е обично три години (шест семестри, со 180 ECTS поени) за диплома и две години (четири семестри, 120 ECTS) за магистерски студии.

Академската година

Академската година е поделена на два семестри – зимни и летни. Зимскиот семестар започнува во октомври и завршува во март. Летниот семестар започнува во април и завршува во септември.

Рокови за упис

Крајниот рок за доставувањена пријава зависи од Универзитетот. Во принцип, рокот за пријавување е од мај до средината на јули, ако факултетот започна во текот на зимскиот семестар и од декември до средината на јануари, ако факултетот започна во текот на летниот семестар.

Постојат над 390 официјално признати универзитети низ цела Германија кои нудат над 17,730 студиски програми.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х