Директорот на Институтот за компјутерски науки при универзитетот во Марибор влезе во состав на Советот на Националната агенција за квалит на високото образование

Директорот на Институтот за компјутерски науки при факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор, професор доктор Марјан Мерник по предлог на конференцијата на ректори влезе во состав на Советот на Националната агенција за квалитет на високото образование (NAKVIS).

Советот NAKVIS е највисокиот извршен орган на агенцијата, чија што дејност е насочена кон унапредување и подобрување на репутацијата на системите на високото образование во Република Словенија на меѓународен план, а исто така и на постојано подобрување на неговиот квалитет.

Извор: feri.um.si