Дипломантите од Вишите стручни школи побрзо наоѓаат добро платена работа, покажуваат резултатите од истражувањето

Заедницата на Виши стручни школи во Словенија подготви анализа за вработувањето на дипломантите и за големината на нивните плати, во зависност од регионот на земјата.