СТОМАТОЛОГИЈА

СТОМАТОЛОГИЈА

Дипломантите на програмата по стоматологија поседуваат релевантни знаења од теориските, предклиничките и клиничките полиња на стоматологијата.

Во текот на предавањата и практичната настава, студентите по стоматологија ги учат основните превентивни, дијагностички и терапевтски процедури и се обучуваат за самостојна работа на основните практични потфати. Студиите на оваа програма траат 6 години. Дипломантите се здобиваат со титулата – доктор по дентална медицина – која е призната во сите земји од Европската Унија и во поголемиот дел од светот.

Студентите од шестата година на студии имаат дополнителна можност да ја завршат последната академска година во својата земја. Стоматолошкиот факултет во Словачка ќе ги признае и уважи сите академски обврски исполнети од овие студенти.

Студиите се завршуваат со успешно положување на последниот државен испит за здобивање со сертификат, кој се одржува на англиски јазик.

Траење на студиите: 6 години.

Степен на студии: интегрирана мастер програма.

Јазик на студирање: англиски.

Посетување на настава: редовно.

Школарина: 11.000 € на година.

Приемни испити: хемија и биологија – познавање на англиски јазик (сертификат не е потребен).

Сместување: студентски дом.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х