Data science


Data science

  • Степен: постдипломски (2 години)
  • Јазик: словенечки, англиски
  • Звање: Магистер по науки за податоци

Програмата создава врвни експерти со детално познавање на математиката, компјутерите и применетата статистика. Студентите ги стекнуваат теоретските основи и практични вештини што им се потребни за да станат водечки експерти во науката за податоци.

Студентите се обучуваат да работат во различни организации, како што се, на пример, истражувачки институции, ИТ компании, банки, осигурителни компании, транспортни организации, телекомуникациски сектор, интернет провајдери, енергетски системи, финансии, медицина, биологија и други области.

Експертите за анализа и обработка на податоци се најбараните експерти во 21 век.


Пријавете се на програмата!Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х