Информации за виза

Информации за виза

Виза тип Д

Национална виза за продолжен престој исти така позната како виза за продолжен престој со цел студирање, накратко „студентска виза“, се издава за период од 90 дена до максимум една година.
Апликацијата за виза за долг престој над деведесет дена може да се пополни во дипломатското претставништво на Чешката Република во земјата од каде што доаѓа студентот. Вие сте обврзани да ја пополните апликацијата само во дипломатското претставништво на Чешката Репбулика во земјата од која што имате државјанство или во земјата, којашто ја има издадено важеќката патна исправа или во земјата во која што имате дозвола за долг или постојан престој.

Процедура за аплицирање

Дипломатското претставништво на Чешката Република е компетентно само за прием на апликации за долгорочни визи , одговорно тело за обработка на апликациите е МВР (Министерството за внатрешни работи). За време на процедурата дипломатското претставништво на Чешката Република комуницира со апликантите, ги повикува на интервју или им се јавуваат да ја подигнат визата.
Дипломатското претставништво на Чешката Република може да ве покани на интервју, да побара детално да ги пополните барањата од апликацијата, исто така дипломатското преставништво на Чешката Република има право да ви земе отпечатоци од прстите или да ве фотографира.
Документите коишто Министерството за внатрешни работи бара од вас да ги пополните, секогаш треба да бидат завршени во наведените рокови.

Време на изработка на визата

Законот за престој на странски државјани предвидува рок од деведесет дена за за обработка на апликацијата за виза за долгорочен престој од датумот кога била пополнета на истата. Во особено комплицирани случаи, тоа е 120 дена од поднесување на пријавата, а во одредени случаи заради студии, педагошки активности или истражувања – во рок од 60 дена од поднесувањето на апликацијата.

Одлука за доделување на долгорочна виза

Во случај на позитивна евалуација на вашата апликација, дипломатскто претставништво на Чешката Република каде што имате поднесено апликација ќе ве контактира – во повеќето случаи преку електронска пошта – за да се договори датум за подигнување на долгорочната виза.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х