Фармација

Фармација

Интегрисани студии со времетраење од 5 години на факултетот за фармација им овозможуваат на студентите да се стекнат со искуство и вештини за специјализирање во согласност со нивните интереси со посета на задолжителни, препорачани и факултативни курсеви. Факултетот овозможува одлично теоретско знаење и професионална практика (во лаборатории, болници, аптеки и така натаму).
Модерниот пристап кон образовниот процес и добро опремените обраазовни простории ги поттикнуваат студентите да се движат кон иднината со широк спектар на значајни и професии, коишто исполнуваат.

Биологијата и хемијата се основата за фармацефтските дисциплини, затоа ако сакаш природни науки ако си прецизен и ако сте подготвени да го посветите вашето време и напор на вашите студии, фармацијата е вистинскиот избро за вас.

Студирањето завршува со полагање на завршниот државен испит, којшто вклучува успешна заштита на дипломската работа. Дипломираните студенти се стекнуваат со диплома МАГИСТЕР.

Студиската програма е во согласност со директивата 2005/36/EЦ на Европскиот парламент и на Советот на Европа за признавање на професионални квалификации.

Времетраење: пет години

Диплома: програма за магистерски студии во еден циклус

Предавањата се одвиваат на: англиски јазик

Школарина: 7,600 долари годишно

Приемни испити: хемија, биологија, тест по англиски јазик

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х