Потпишан договор за партнерство со факултетот McDaniel во Будимпешта, Унгарија

2TM d.o.o. потпиша договор за долгорочно партнерство со факултетот McDaniel во Будимпешта, Унгарија, проширувајќи го опсегот на услуги за студиска програма во Европа. Photo by from /2TM d.o.o. потпиша договор за долгорочно партнерство со факултетот McDaniel во Будимпешта, Унгарија 19.11.2020 2TM d.o.o. потпиша договор со факултетот McDaniel во Будимпешта, Унгарија, за заедничка понуда на програмата

Прочитај повеќе →