Виши школи

Тоа е тип на образование со акцент на практично стекнување на вештини и искуства, бидејќи важен дел од програмите се однесува на праксата.

Образованите установи по правило тесно соработуваат со локалните претпријатија, каде што студентите реализираат 40% од програмата на практична настава. Во секоја академска година студентите на Вишите школи имаат по 400 саати пракса.

Образованието трае 2 години или 4 семестри, а студентот на крајот добива 120 ECTS. Вишата школа се завршува со одбрана на дипломска работа, што е меѓународно призната.

Photo: Cтудентите се запознаваат со вистинска работа во компаниите во текот на студиите/pixabay/geralt

Видови на програми на вишите школи

Во Словенија, повеќе од 10 000 места се достапни секоја година на 155 програми за високо стручно образование. Програмите се спроведуваат на 47 образовни институции.

Кој може да се запише

На Виша школа можат да се запишат сите кои завршиле 4 годишно средно училиште и положиле матура. За некои уметнички програми потребено е да се полага приемен испит.

Има неколку рокови за пријавување. Проверете ја вашата можност за упис на Виша школа и обратете ни се на education@2tm.si.

Студентски угодности: Студентите кои се школуваат на јавните и на приватните училишта во Словенија имаат исти права и угодности како и студентите на високошколските установи, односно на факултетите.

Студентите имаат право на:

  1. субвенционирана исхрана,
  2. субвенциониран превоз,
  3. студентска работа,
  4. различни попусти (музеј, теретана, курсеви, концерти…).

Вработување на дипломанти

Благодарение на праската која е вклучена во програмата, студентите се запознаваат со вистинска работа во компаниите во текот на студиите. Повеќето студенти наоѓаат работа по дипломирањето. Многу дипломирани студенти продолжуваат да работат во компаниите во кои имале пракса.

Покрај професионалното знаење, студентите се стекнуваат и со значајни знаења од областа на претприемништвото, финансиите и маркетингот. Искуството и знаењето им овозможуваат на дипломираните студенти да отворат и успешно да водат сопствен бизнис.

Дипломата им овозможува на студентите да ги продолжат своите студии дури и откако ќе завршат виша школа. Дипломантите можат да изберат меѓу голем број студиски програми за студирање на високо образовните установи.

Консултации со стручњак

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х