Рокови за пријавување

Упис на Универзитетот

Доставување документи за упис на германските универзитети е можно двапати годишно:

  • За зимскиот семестар (наставата започнува во септември) – до 15 јули
  • За летниот семестар (наставата започнува во март) – до 15 јануари

Повеќето универзитети во Германија добијаат огромен број апликации бидејќи конкуренцијата е голема. Затоа, за да ги зголемите шансите за упис, ви препорачуваме да го земете предвид изборот на факултет и да подготвите пакет документи. На пример, ако сакате за да се запишете следниот зимски семестар, пријавата испратете ја до крајот на февруари, бидејќи доколку се пријавите во март, уписот за зимскиот семестар не е загарантиран. Оние кои се пријавиле во март-април и не го испочитувале првиот рок, наставата можат да ја започнат во март следната година. Па, ако го испратите собраниот пакет документи по 1 мај, подгответе се дека шансите да добиете место во зимскиот семестар се минимални. Роковите за поднесување документи на германските универзитети се прилично строги и доколку доцните, вашите документи едноставно нема да бидат прифатени.

Упис на Studienkolleg

Пред упис на германски универзитет, сите странски кандидати, по правило, ја завршуваат подготвителната година – studienkolleg. Прочитајте повеќе за Studienkolleg овде.

Во табелата подолу можете да ги најдете роковите за поднесување документи до најпопуларниот Studienkolleg во Германија.

Тип: приватен

Смер: технологија, економија

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 07.08 и 19.02

Тип: приватен

Смер: медицина, економија, технологија, хуманитарни науки-лингвистика

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 15.09 и 15.03

Summer semester – 15 March

Тип: приватен

Смер: медицина, економија, технологија, хуманитарни науки-лингвистика

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 15.09 и 15.03

Summer semester – 15 March

Тип: приватен

Смер: технологија, економија

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 30.06 и 30.11

Summer semester – 30 November

Тип: приватен

Смер: технологија, економија

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 30.09 и 28.02

Тип: приватен

Смер: технологија, економија

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 31.07 и 31.12

Тип: приватен

Смер: технологија, jазичен курс DSH

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.09 и 15.02

Тип: приватен

Смер: технологија, економија

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.08 и 15.02

Тип: државен

Смер: технологија, jазичен курс DSH

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.05 и 30.10

Тип: државен

Смер: технологија, економија

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 30.06 и 30.11

Тип: државен

Смер: медицина, економија, технологија, хуманитарни науки-лингвистика

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 1.03 и 1.09

Тип: државен

Смер: медицина, економија, технологија, хуманитарни науки-лингвистика

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.07 и 15.01

Тип: државен

Смер: технологија, хуманитарни науки, jазичен курс DSH

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.04 и 15.10

Тип: државен

Смер: медицина, економија, технологија, хуманитарни науки-лингвистика, jазичен курс DSH

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.07 и 15.01

Тип: државен

Смер: технологија, економија

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 15.04 и 15.10

Тип: државен

Смер: технологија

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.07 и 15.01

Тип: државен

Смер: технологија, економија, хуманитарни науки-лингвистика, jазичен курс DSH

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.06 и 15.11

Тип: државен

Смер: технологија, економија

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.04 и 30.09

Тип: државен

Смер: технологија, економија, хуманитарни науки-лингвистика, jазичен курс DSH

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 30.06 и 30.12

Тип: државен

Смер: технологија, економија

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 1.05 и 1.11

Тип: државен

Смер: медицина, технологија, економија, хуманитарни науки-лингвистика

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 15.05 и 15.11

Тип: државен

Смер: медицина, технологија, економија, хуманитарни науки-лингвистика

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 15.06 и 30.11

Тип: државен

Смер: медицина, технологија, економија, хуманитарни науки-лингвистика

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.04 и 15.10

Тип: државен

Смер: медицина, економија, технологија, хуманитарни науки

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 15.07 и 15.11

Тип: државен

Смер: медицина, технологија, економија, хуманитарни науки-лингвистика

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.07 и 15.11

Тип: државен

Смер: медицина, технологија, економија

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 30.06 и 30.11

Тип: државен

Смер: технологија, економија, хуманитарни науки, jазичен курс DSH, медицина

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 1.05 и 15.11

Тип: државен

Смер: технологија, економија, хуманитарни науки-лингвистика, jазичен курс DSH, медицина

Степен на знаење на германски јазик: B2

Уписни рокови: 15.07 и 15.01

Тип: државен

Смер: технологија, економија, хуманитарни науки, jазичен курс DSH, медицина

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 15.07 и 15.01

Тип: државен

Смер: технологија, економија, jазичен курс DSH

Степен на знаење на германски јазик: B1

Уписни рокови: 30.04 и 30.10

Получите бесплатную консультацию


Политика защиты персональных данных

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х