„Uzmi najbolje s Istoka i Zapada“: rezultati 20. Ljubljanske ljetne škole

U srpnju 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani održana je 20. Ljubljanska ljetna škola „Uzmi najbolje s Istoka i Zapada“ (“Ljubljana Summer School, Take the Best from  East&West”). Školu je pohađalo preko 400 studenata s više od 90 visokoškolskih ustanova u 38 zemalja svijeta (uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Rusiju, Ukrajinu, Indiju i Kazahstan). Sudionike Škole u 25 akademskih disciplina poučavalo je 30 predavača s visokim međunarodnim autoritetom.

Ljubljanska ljetna škola jedna je od najvećih ljetnih škola u Europi na području ekonomskih i poslovnih znanosti. Tijekom 20 godina postojanja na njoj  je sudjelovalo preko 4000 studenata. Škola sadrži dvije programske komponente. Glavna i vremenski najobimnija posvećena je proučavanju akademskih disciplina i uključuje predmete iz područja biznisa, ekonomskog, poslovnog prava, kao i poslovni engleski jezik. Drugi dio rada Škole uključuje upoznavanje s kulturom, običajima i turističkim atrakcijama Slovenije. U interkulturalnim grupama provodi se intenzivni obrazovni proces s naglaskom na timski rad i praktične primjere. Nakon slušanja predavanja, studenti polažu ispit, za koji im se pripisuju bodovi u matičnoj obrazovnoj ustanovi.

Dodajmo kako Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani ima široku mrežu koju predstavlja više od 200 međunarodnih partnera širom svijeta. Jačajući internacionalizaciju, uključujući organiziranje ove Ljetne škole, fakultet razvija svoje međunarodne odnose, a također daje važan doprinos jačanju i produbljivanju međusveučilišne suradnje.

Izvor: efnet.si